Vil du opleve et eventyr?

Har du lyst til at prøve noget nyt?

Vil du på tæt hold lære nabolandets kultur og arbejdsmetoder at kende? BOOST tilbyder dig praktikpladser af en uges varighed i tyske virksomheder.

Under hele praktikperioden får du støtte af en lokal underviser. Et sprogkursus og en interkulturel undervisning forbereder dig på opholdet.

Som elev fra de implicerede erhvervsskoler, har du desuden mulighed, for at deltage i workshopper i Tyskland og i Danmark. Således får du ny viden og nye venner på den anden side af grænsen.

For at muliggøre yderligere grænseoverskridende aktiviteter, koordinerer og tilpasser de deltagende skoler undervisningen.

Er du blevet nysgerrig? Har du spørgsmål? Så henvend dig til os!