Vil du ansætte en tysk medarbejder i din virksomhed?

Vil du komme i kontakt med tyske virksomheder?

Det treårige Interreg-projekt BOOST har til formål at fremme arbejdskraftens mobilitet mellem Danmark og Nordtyskland, så virksomheder på begge sider af Femern Bælt fremover vil få lettere ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Projektet understøtter dette mål gennem forskellige aktiviteter, f.eks. rådgiver vi dig.

Er du blevet nysgerrig? Har du spørgsmål? Så henvend dig til os!